Tài khoản ngân hàng Hàn Quốc
100-034-729438
Tên ngân hàng : 신한은행
Chủ ngân hàng : 주식회사 케이앤와이

Tài khoản ngân hàng Việt Nam
1012604855
Tên ngân hàng : vietcombank
Chủ ngân hàng : Nguyễn Mai Linh


Sau khi Chuyển khoản xong bạn hãy nhắn đến facebook BARO "tên + gói đã chọn + tên tài khoản" ! 
ex) gói 30 phút , 12 lần , 2148k , đã chuyển bằng tài khoản Việt Nam