Để tăng kiến thức nền cho bạn BARO đã chuẩn bị lớp luyện ngữ pháp 1:3 gồm 1 cô giáo người Việt khoa hàn và 3 học sinh mỗi lớpĐây là khoá học dành cho các bạn này !

·    01

Những bạn đang học sơ cấp

·    02

Những bạn đã bắt đầu học tiếng Hàn được 1 chút

·    03

Những bạn muốn học từ những giáo viên học chuyên ngành tiếng Hàn

·    04

Những bạn muốn học học tổng hợp lại ngữ pháp trước khi học giao tiếp với người Hàn

·    05

Những bạn muốn ôn tập lại kiến thức tiếng Hàn cơ bản , ngữ pháp tổng hợp

·    06

Những bạn vẫn chưa chắc về ngữ pháp

·    07

Những bạn không có tự tin học giao tiếp

Gói học ngữ pháp 1 tháng !


 


#Tổng 20 tiết học

Tiết học 45 phút
Ngữ pháp tổng hợp (sơ cấp + trung cấp) + Hội thoại cơ bản + tiến hành bằng tiếng việt

Xem lịch trình học !
(Xem trước 5 tiết học)
Buổi 1
1. Phân biệt 은/는/이/가
2. Động từ / Tính từ/ Danh từ  trong tiếng Hàn  
3. 안/못/지 못하다/지 않다/보다
Buổi 2
4. Đuôi ㅂ니다 / Đuôi 아/어요 / 나요
5. Bất nguyên tắc của 아/어요
Buổi 3
6. Các thì : quá khứ / hiện tại / tương lai/ 던/ 았었던  
7. Cách dùng 에/에서/에 있다/에 없다/으러 가다
Buổi 4
8 Cách biến động từ thành danh từ
9.Cách để tính từ đứng cách động từ ( Tính từ bổ sung ý nghĩa cho động từ )
Buổi 5
.

.
10. 보다
11 . 자주/가끔/거의
12. 와/과,  랑/이랑, 고/하고, 만/도/나/거나

.
.

Học tiếng Hàn cơ bản, phải học tại BARO

Này ! Bạn cũng có thể nói tiếng Hàn ! Từ bây giờ hãy tăng năng lực nói tiếng Hàn 1 cách có kế hoạch , hệ thống !

MỖI NGÀY 10 PHÚT ,TẠO THÓI QUEN LUYỆN NÓI TIẾNG HÀN

 

Bạn vẫn còn là người mới học tiếng Hàn à ?
(Đã học tiếng Hàn 3 tháng , nhưng ngữ pháp ,hội thoại tiếng Hàn vẫn thiếu)

Good design.I will be glad if you see my latest work.
Phasellus justo ante, ultrices eget lorem ut, vestibulum ultrices mauris. Proin malesuada placerat tortor, non pretium velit volutpat eu. Ut non mauris nec felis ultrices...
Den Kdivinich
 • category
 • now
 • 1486
 • 25
8
Amazing work one really feels like in a stone age. Impressive!
Phasellus justo ante, ultrices eget lorem ut, vestibulum ultrices mauris. Proin malesuada placerat tortor, non pretium velit volutpat eu. Ut non mauris nec felis ultrices...
Mieke Visser
 • category
 • now
 • 1486
 • 25
7
awesome work..really very inspirational job.congrats
Phasellus justo ante, ultrices eget lorem ut, vestibulum ultrices mauris. Proin malesuada placerat tortor, non pretium velit volutpat eu. Ut non mauris nec felis ultrices...
Suraj Gajjar
 • category
 • now
 • 1486
 • 25
6
Unbelievable that not the project itself is awesome but it's presentation here...
Phasellus justo ante, ultrices eget lorem ut, vestibulum ultrices mauris. Proin malesuada placerat tortor, non pretium velit volutpat eu. Ut non mauris nec felis ultrices...
Jit Pandkar
 • category
 • now
 • 1486
 • 25
5
Beautiful design and layout.. Great job
Phasellus justo ante, ultrices eget lorem ut, vestibulum ultrices mauris. Proin malesuada placerat tortor, non pretium velit volutpat eu. Ut non mauris nec felis ultrices...
Shahryar Azam
 • category
 • now
 • 1486
 • 25
4
Good design.I will be glad if you see my latest work.
Phasellus justo ante, ultrices eget lorem ut, vestibulum ultrices mauris. Proin malesuada placerat tortor, non pretium velit volutpat eu. Ut non mauris nec felis ultrices...
James Kyriakou
 • category
 • now
 • 1486
 • 25
3
Excellent work! Great presentation!
Phasellus justo ante, ultrices eget lorem ut, vestibulum ultrices mauris. Proin malesuada placerat tortor, non pretium velit volutpat eu. Ut non mauris nec felis ultrices...
Den Kdivinich
 • category
 • now
 • 1486
 • 25
2
awesome work..really very inspirational job.congrats
Phasellus justo ante, ultrices eget lorem ut, vestibulum ultrices mauris. Proin malesuada placerat tortor, non pretium velit volutpat eu. Ut non mauris nec felis ultrices...
Den Kdivinich
 • category
 • now
 • 1486
 • 25
Amazing work one really feels like in a stone age. Impressive!
Phasellus justo ante, ultrices eget lorem ut, vestibulum ultrices mauris. Proin malesuada placerat tortor, non pretium velit volutpat eu. Ut non mauris nec felis ultrices...
Den Kdivinich
 • category
 • now
 • 1486
 • 25