너도 할 수 있어!

Phương thức này giúp các bạn nắm được bản chất tiếng Hàn bằng cách đọc nhuần nhuyễn những ví dụ mà người Hàn thường xuyên dùng.
Giống như tôi đã nói tiếng Hàn thành công , bạn cũng có thể nói tiếng Hàn thành công !

Mỗi ngày 20 phút , Hãy bắt đầu nói tiếng Hàn với BARO !

CONTACT INFO

2Floor, 51, Hoam-ro, Buk-gu, Daegu, Republic of Korea

Hours

Mon– Fri, 9 am – 10 pm
Closed, Sat– Sun 

Contact

T. 80836600345
E. Koreanbaro@gmail.com